Pályázati kiírás a Magyar Vese-Alapítvány Hársing László és Taraba István díjára

A Magyar Vese-Alapítvány 1999-ben két tudományos díjat alapított nephrologiával foglalkozó fiatal szakemberek számára: a Hársing László díjat elméleti, a Taraba István díjat klinikai nephrologiai oktató, kutató vagy betegellátó tevékenység elismerésére.

Az Alapítvány ezennel tizenhetedik alkalommal hirdet nyilvános pályázatot, melyre pályázatot nyújthat be minden hazai, a beadáskor 45 éves kornál fiatalabb szakember.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó életrajzát és részletes leírását annak, hogy milyen tevékenységgel járult hozzá a vesegyógyászat fejlődéséhez. Ez lehet tudományos eredmény, új módszer leírása vagy bevezetése, intézmény létrehozása és így tovább.

A pályázatot az Alapítvány elnökének kell megküldeni 2016. május 31-ig e-mailen (rosivall.laszlo@med.semmelweis-univ.hu).

Az emlékérem, illetve az azzal járó 100 000 Ft pénzjutalom átadására a Magyar Nephrologia Társaság 2016. évi őszi Nagygyűlésén kerül sor.

Átadáskor a jutalmazottak rövid előadás formájában összefoglalják eredményeiket és megemlékeznek a díj névadójáról.

 

Prof. Dr. Rosivall László

Magyar Vese-Alapítvány alapítója, elnöke

 


A Magyar Vese-Alapítvány pályázatot hirdet a „Center of Excellence” Hungarian Kidney Foundation/ „Kiválósági Központ” Magyar Vese-Alapítvány cím elnyerésére

A Magyar Vese-Alapítvány alapításának 20. évfordulója alkalmával a fenti cím/elismerés alapítására határozta el magát az alábbiak szerint:

 1. Pályázhatnak a nephrologia vagy valamely határterületének nemzetközi szinten is kiemelkedő aktivitású egységei (kutató-, és/vagy betegellátó-, és/vagy oktató intézmény, csoport, stb.).
 2. A sikeres pályázat feltétele, hogy az egységben legalább egy vezető beosztású, nemzetközileg ismert és elismert, tudományos fokozattal, tevékenységgel és publikációval rendelkező szaktekintély aktívan részt vegyen.
 3. Az egységnek rendelkeznie kell az adott szakterület műveléséhez szükséges nemzetközi szintű infrastruktúrával. A műszereken és egyéb berendezéseken túlmenően ehhez hozzátartoznak a modern informatikai eszközök, illetve a nemzetközi és a hazai folyóiratokkal és könyvekkel rendelkező könyvtár is.
 4. A „Center of Excellence”-nek, „Kiválósági Központ”-nak a magas szintű betegellátáson kívül élen kell járnia a szakterületi utánpótlás nevelésében, a graduális és a postgraduális képzésben is.
 5. Az egység vállalja, hogy aktivitásáról, eredményeiről minden évben a szakterület művelői számára könnyen hozzáférhető formában írásban vagy szóban nyilvánosan beszámol.

 

A címre 2016. május 31-ig lehet pályázatot benyújtani a Magyar Vese-Alapítvány elnökéhez címezve és a titkárságra (H-1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) beküldve. A pályázat eredményességéről és annak kihirdetési helyéről és idejéről szakértők bevonásával az Alapítvány elnöke dönt.

A nyertes pályázó jogosult a cím használatára mindaddig, amíg a fenti feltételek fennállnak. Ezek esetleges változását a pályázó köteles bejelenteni az Alapítványnak, ugyanakkor az Alapítvány időről-időre ellenőrzi a feltételek meglétét.

A cím használata mellett a nyertes pályázó egy tagot delegálhat a Magyar Vese-Alapítvány Tanácsadó Testületébe.

 

Prof. Dr. Rosivall László

Magyar Vese-Alapítvány

alapítója, elnöke

 


Nephrologiáért díj – Magyar Vese-Alapítvány

A Magyar Vese-Alapítvány alapításának 20. évfordulója alkalmával 2007-ben elismerési lehetőségeinek teljessé tételére létrehozta a „Nephrologiáért” díjat, hogy ezzel tüntethesse ki azokat a 45 évesnél idősebb magyar szakembereket, akik életük folyamán elkötelezetten és kiemelten eredményesen dolgoztak a vesegyógyászatért.

Kérem, hogy minél többen jelezzék e-mailen (rosivall.laszlo@med.semmelweis-univ.hu), vagy írásban (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) legkésőbb 2016. május 31-ig, hogy megítélésük szerint ki tett legtöbbet az elmúlt évtizedekben a magyar nephrologiáért.

A kitüntetett személy Kő Pál Kossuth díjas szobrász „vese-életfa” című kisplasztikáját veheti át ünnepélyes körülmények között a Magyar Nephrologia Társaság 2016. évi őszi Nagygyűlésén, ahol a jutalmazott élete és munkássága részletesen ismertetésre kerül.

Az eddigi díjazottak: 2008: Nagy Judit, Kiss István, 2009: Radó János, 2010: Perner Ferenc, 2011: Polner Kálmán, Szegedi János, 2013: Ormos Jenő, Kakuk György, 2014: Balla József, Polner Kálmán, 2015: Dr. Kárpáti István

 

Prof. Dr. Rosivall László

Magyar Vese-Alapítvány

alapítója, elnöke

 


 

Nephro-pathophysio-pathologia Tea (NPPT)

Kedves Nephrologia Iránt Érdeklődő Kolléga!

Örömmel tájékoztatom, hogy a Magyar Vese-Alapítvány 25 éve szolgálja és segíti a hazai nephrologiai betegellátás, oktatás és kutatás fejlődését.

Az Alapítvány a Semmelweis Egyetem Nephrologiai Hálózatával együtt elhatározta, hogy a Hálózat létrejöttének 15. és az Alapítvány megalakulásának 25. évfordulója alkalmával elindítja a nephrologia iránt érdeklődő kollégák részvételével, illetve számára a Nephro-pathophysio-pathologiai Teát (NPPT), melyet minden hónap legutolsó hétfőjén tart a Kórélettani Intézetben, a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben (NET) 16.00-17.00-ig.

Az NPPT ülésein a pathológus kollégák a klinikusokkal közösen előadják a legérdekesebb eseteiket, a kórélettanászok pedig elmondják a legújabb kapcsolódó kutatási eredményeket. Az interaktív összejövetel kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a klinikusok és elméleti szakemberek megvitassák gondjaikat, segítsék egymás munkáját, közös kutatási témák, pályázatok jöjjenek létre.

A Teára meghívót kapnak a pathologusokon, klinikusokon, a kórélettanászokon kívül a nephrologiai PhD hallgatók, illetve mindazok, akik a téma iránt érdeklődnek.

A legközelebbi Teát 2013. november utolsó hétfőjén, november 25-én tartjuk.

Kérek Mindenkit, hogy csatlakozzon a hazai nephrologia további fejlődéséért vívott eredményes harcunkhoz!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Üdvözlettel,

Rosivall László

25 év a Betegek, az Oktatás, a Kutatás, a Regionális- és a Nemzeti Veseprogram szolgálatában

Magyarországon emberek ezrei szenvednek valamilyen vesebetegségben. Egy részük gyógyszerrel, illetve műtéttel eredményesen kezelhető, más részük veseműködése elégtelenné válik. Művese kezeléssel és veseátültetéssel egyre több betegünk életét tudjuk meghosszabbítani, a veseelégtelenség azonban továbbra is gondot okoz. A veseműködés zavara bárkinél, bármely életkorban előfordulhat. Sok esetben a betegség csak akkor derül ki, amikor már végső stádiumába jutott, és a vesekárosodás visszafordíthatatlanná vált. Ebben az állapotban a veseműködést a művesekezelés helyettesíti, így biztosítjuk a betegek túlélését. A gyors segítség különösen fontos gyermekeknél.  Az időben megkezdett kezelés életet menthet.

A közhasznú Magyar Vese-Alapítvány célja: segíteni a hazai nephrologia fejlődését, azaz a tudományos kutatást, oktatást, megelőzést, diagnosztikát, terápiát, dialízist, transzplantációt és rehabilitációt. Ezért az Alapítvány anyagi támogatásban részesíthet olyan intézményeket (illetve magánszemélyeket), amelyek (illetve akik) a vesebetegek ellátásában és/vagy a vesegyógyászat fejlődését elősegítő klinikai és elméleti kutatásban, képzésben vesznek részt.

Alapítva: Budapest, 1987, regisztrációs szám: 596

Adományaikat a az alábbi OTP számlaszámon várjuk:

11705008-20106153-00000000

25 éve támogatja

 • a hazai orvosok, illetve a PhD-hallgatók képzését, kutatómunkáját, nemzetközi előadásait,  fiatal kutatók, oktatók külföldi kongresszusokon való részvételét (utazási támogatás, részvételi díj, ösztöndíj formájában);
 • a határon túli magyarok, kiemelten a marosvásárhelyi orvosok, illetve orvostanhallgatók otthoni és nemzetközi továbbképzését;
 • a Semmelweis Egyetemen a „Nephrologia” című, kötelezően választható tantárgy oktatását;
 • a Semmelweis Egyetem Nemzetközi Nephrologiai Kutató és Képző Központjának működését és fejlődését;
 • a posztgraduális oktatást: 1994 óta minden évben megrendezi az egyhetes, angol nyelvű Budapesti Nephrologiai Iskolát, ezzel segítve a kelet-közép-európai országok nephrologiai képzését és utánpótlását;
 • a PhD-oktatást és -kutatást (a Nephrologiai PhD-programban eddig 44-en végeztek, közülük 27-en a Nephrologiai Kutató és Képző Központban);
 • a betegek képzését, oktatását; 2011. évben, például, megjelentette Kerstin Bergström – Per Ake Zillén: „Veseelégtelenséggel élni – Kézikönyv a megelőzésről és önmagunk gondozásáról” című könyvet;

A Magyar Vese-Alapítvány elnökének javaslatára a 2007. évben az ISN és IFKF szervezésében megalapították a minden év március második csütörtökén megtartandó Világ Vese Napját a krónikus vesebetegségre történő figyelemfelhívás, a vesebetegségek megelőzése és korai felismerése érdekében.

Díjai:

Az Alapítvány 1990-ben megalapította az Ezüst-Plakett díjat a magyar nephrologia fejlesztésében játszott kiemelkedő szerep elismerésére.  Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész ezüstből készült alkotása két női kezet ábrázol, amint egy, Pest utcáin is előforduló vizelethajtó gyomot, mezei zsurlófüvet morzsolgat.  Az ezüstből készült plakettet a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, mint az elmúlt 60 év legszebb plakettjét, megvásárolta. Eddig 11 díjat adtak át a következőknek: Taraba I., Schulman G., Ritz E., Hercz G., Heemann U., Vas S., Bargman J., Andreoli TE., Bell PD., Peti-Peterdi J., Wiecek A. Ezüst-Plakett díj

Az 1995-ben alapított Hársing László- és Taraba István-emlékérem az alap-, illetve a klinikai kutatásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, fiatal nephrologusok elismerésére szolgál. Eddig összesen 18 érmét adományoztak a következőknek: Mucsi I., Peti-Peterdi J., Hamar P., Szabó A., Müller V., Fekete A., Masszi A., Zsembery Á., Sebe A., Kökény G.; Wagner L., Vásárhelyi B., Tory K., Kocsis I., Wagner Z., Novák M., Molnár M.Zs., Dolgos Sz.

Az Alapítvány Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész „Vese-életfát” ábrázoló alkotásával 2008 óta azokat a magyar szakembereket tünteti ki, akik jelentősen hozzájárultak a magyar vesegyógyászat fejlődéséhez. A „Nephrologiáért”- életműdíjat eddig Kiss I., Nagy J., Radó J. és Perner F. kapták.

Részletesebben…

Vigyázz a vesédre, hogy megvédd a szívedet!

A vesebetegség mindenkiben, de különösen a hipertóniás és cukorbetegekben fokozza a szívbetegség előfordulásának kockázatát. A krónikus vesebetegségre gyakran sem a beteg, sem környezete nem fordít kellő figyelmet, alulbecsülve a kór veszélyeit. Ma már, szerencsére, a krónikus vesebetegség korán felismerhető. Ennek egyik egyszerű módszere a vizelet albumin ürítés mérése. A krónikus vesebetegség sokkal korábban diagnosztizálható, mint maga a szívbetegség. A felismert korai krónikus vesebetegség eredményesen kezelhető, és a későbbi vesekárosodás és szívbetegség kialakulása nagymértékben csökkenthető. Fontos, hogy minden egészségügyi ellenőrzés tartalmazza a vesebetegség korai felismerésére szolgáló vizsgálatokat. Ha fokozott a korai krónikus vesebetegség kialakulásának veszélye, mert magas a vérnyomás, a vércukorszint, a testsúly, az illető dohányzik vagy a családban előfordult krónikus vesebetegség, akkor okvetlenül forduljon orvosához és kérje segítségét. További információt és segítséget talál honlapunkon.

Kérjük, támogassa munkánkat adója 1%-ával (adószámunk 18005347-2-42), illetve lehetősége szerint.